top of page
medlem_edited_edited.png

Jag vill ha bli medlem

KORT INFORMATION OM ONLINE MEDGIVANDE

Om du vill stödja din lokala moske och riksförbundet lslamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS) med en moskeavgift genom Skatteverket behöver du skicka in ett skriftligt medgivande. Medgivandet gäller för hela kalenderåret och behöver inte förnyas. Vill du ändra välken lokal moske som din avgift går till kan du göra det när som helst. 

Härmed ansöker jag om medlemskap i lKC Sollentuna (orgnr: 814800-8751

Härmed ger jag mitt medgivande till att Skatteverket fr.o.m. nästa kalenderår och tills vidare uttar 1 procent (1 %) av min kommunalt beskattningsbara förvärsinkomst som moskeavgift till lKUS (orgnr: 252002-8750).

Tack för ert medlemskap!

Bli medlem i Sollentuna Moske

bottom of page