top of page

Om Oss

Islamiska Kulturcentrum i Sollentuna (814800-8751), vars juridiska form är en ideell förening.

Nedan följer ett axplock av vad vår dagliga verksamhet består av, då det utifrån olika händelser/situationer kan uppstå många olika behov av stöd och hjälp som efterfrågas av oss, främst privat men också från olika samhällsinstitutioner (kommunen, socialen och skolor/lärare t.ex.)
Vår församling/förening är öppen för alla oavsett nationalitet, hudfärg eller etnisk bakgrund och med deltagare i verksamheten från fyra år och uppåt.

För de allra minsta från fyra år, ger vi genom lek och andra pedagogiska metoder en social och kulturell fostran.

För barn och ungdomar mellan 7 och 16 år erbjuder vi skolstöd genom t.ex. läxhjälp på en professionell nivå, samtidigt som de fostras till att vara goda medmänniskor och medborgare. De får veta skadorna med olika sorters droger såsom alkohol, narkotika och tobak och vilka farliga vägar de kan leda till.

Att visa respekt för alla får de lära sig redan som små. När de senare kommer upp i puberteten tar vi upp allt vad det för och kan föra med sig, som t.ex. riskerna för att hamna i farliga beroenden, miljöer m.m. Och i värsta fall om man ändå hamnat där, hur man kan ta sig ur dem. Om det behövs erbjuds de individuellt anpassad pedagogisk hjälp och stöd. Vi försöker skydda dem från farliga miljöer, destruktiva gäng och dylikt, men, om de redan har hamnat där engagerar vi oss personligen för att hjälpa de därifrån.

De som bildat familj i yngre ålder ger vi råd och stöd i frågor som kan vara relevanta i sammanhanget.
Från 40-årsåldern ca, tar vi upp frågor specifikt för dessa perioder och situationer i livet som t.ex. ålderskriser, relationer mellan familjemedlemmar, barns/ungdomars oönskade beteenden i familjen, tillkortakommanden hos var och en av oss, m.m., som kan leda till allt från gräl till i värsta fall upplösta familjer och/eller till farliga miljöer förlorade barn/ungdomar. Allt på olika sätt beroende på omständigheter, personer och annat, i olika lämpliga former. Detta med statligt stöd som vi erhöll 1987 och många gånger med stöd från studieförbund.

För de tidigare generationerna invandrare som idag nått 60-års ålder och uppåt ger vi ofta hjälp och stöd som kan vara mer specifikt för dem, allt från allmän samhällskunskap, rent juridiska och/eller språkliga frågor, till ö.h.t. de speciellt svenska kulturella förhållandena/kontexterna. Det kan givetvis vara ett behov, i olika utsträckning, för alla att få hjälp med, oavsett ålder.

Föredrag, föreläsningar och seminarier, med medverkande av både lokala föredragshållare och gäster från utlandet, arrangeras för deltagare på deras fritid.

Regelbundna kurser och sammankomster för ungdomar varje månad där vi bl.a. diskuterar olika aktuella samhällsfrågor, etiska och moraliska frågor m.m., både rent allmänt men också mer specifikt såsom miljöfrågor och vad var och en kan tänka på och bidra med, t.ex.

Utöver dessa exempel pågår givetvis den ordinarie moskéverksamheten som de fem dagliga bönestunderna, fredagsgudstjänsten, begravningar, vigslar och bröllop (vi har sedan 1997 som första islamiska trossamfundet i Sverige, svensk vigselrätt), konfessionell undervisning, utbildning och fostran, sjuk- och sjukhusbesök (bl.a. genom samarbete med de olika sjukhusen genom våra manliga och kvinnliga imamer), andlig vård inom kriminalvården, allmän andlig vård och omsorg, m.m.
Kärnan av denna verksamhet utförs av våra professionella manliga och kvinnliga utbildade imamer.

Våra elever betyder allt för oss!

Vårt Uppdrag

IKC Sollentuna betraktar alla människor som en enda enhet, trots dess olikheter i raser, religiösövertygelse och språk och strävar efter ett mångkulturellt samhälle som är byggd på hörnstenarna människolika värden, jämställdhet, respekt, tolerans, ömsesidig integration, objektivitet och välfärd. Förbundet arbetar mot främlingsfientlighet och rasdiskriminering och har i dess ställe sått kärlek, respekt och närmande mellan folken. Således ser IKC Sollentuna att det mänskliga brödraskapet är ett heligt förbund som överträffar allt vad rasåtskillnad och dylikt betyder.

ourmission.jpg
Our Mission
visonnn.jpg

Vad gör vi?

Utbildningscentrum
Boarding Program
Efter skolan program
Före skolan
Tahfeez-programmet
Sommar- och vinterpausläger
Karaktärutveckling
Student sponsring
Utbildningshusloppet: kunskapstävling
Bok, tidskrifter och publiceringstjänster

Vi behöver ditt stöd idag

bottom of page